Aktivitetsklubben Molde

Frivillighet, fellesskap, likeverd og respekt

Kvelden var stappfull av morsomme konkurranser og leker der alle som ville kunne være med. Sondre Ødegård ledet oss igjennom kveldens program som stolleken, limbo, kjeksstaffett og til slutt ulike kåringer av kostymevalg. Kvelden var en stor suksess.
Her er noen bilder fra kvelden: